gương mặt tiêu biểu

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đây chính là 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017, có bạn chỉ mới sinh năm 2004

Đây chính là 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017, có bạn chỉ mới sinh năm 2004

Nhân vật

Trung ương Đoàn Thanh niên đã bầu chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong 2017, với những thành tích nổi trội, đặc sắc ở mỗi lĩnh vực khác nhau.

Xem thêm