Gunny

GUNNY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Cười té ghế' với loạt ảnh chế gà Gunny

"Cười té ghế" với loạt ảnh chế gà Gunny

Game

Nằm trong chuỗi hoạt động Gunny Tháng 3, Cười Thả Ga là loạt truyện mang đến những phút giấy xả stress đã đời cho thần dân xứ Gà.

Xem thêm