Gửi năm cũ

GỬI NĂM CŨ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Gửi những ngày còn lại của năm cũ: Dù buồn, dù vui thì cũng xin cảm ơn mọi điều đã qua

Gửi những ngày còn lại của năm cũ: Dù buồn, dù vui thì cũng xin cảm ơn mọi điều đã qua

Tản mạn

Ngày cuối năm, sẽ gặp gỡ những người bạn “xa mặt nhưng không cách lòng”, sẽ nói rằng tôi rất nhớ họ, thật sự!

Xem thêm