gửi anh

GỬI ANH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Tản Văn] Lá thư gửi lại anh... gửi lại dấu yêu!

[Tản Văn] Lá thư gửi lại anh... gửi lại dấu yêu!

Bài viết

Người đã từng nói với em rằng “cái gì là của mình chắc chắn sẽ thuộc về mình”. Nhưng em ước gì, mình gặp nhau lúc anh chưa rằng buộc.

Xem thêm