GS Ngô Bảo Châu và "phép màu" trên đỉnh bản Lũng Luông

08/09/2016, 11:00 GMT+07:00

Sau hai năm, lớp học nền đất trên bản Lũng Luông, nơi mà GS Ngô Bảo Châu từng "mang dép tổ ong" đứng giảng dạy đã thay đổi hoàn toàn.

Sau hai năm, lớp học nền đất trên bản Lũng Luông, nơi mà GS Ngô Bảo Châu từng "mang dép tổ ong" đứng giảng dạy đã thay đổi hoàn toàn. 

Nguồn: Lê Nguyễn Hương Trà - Trần Đăng Tuấn - Ngô Bảo Châu