Greg James

GREG JAMES - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tự hát nhép hit của mình, Taylor lại 'hốt' triệu lượt xem

Tự hát nhép hit của mình, Taylor lại "hốt" triệu lượt xem

Tự hát nhép hit của mình, Taylor lại "hốt" triệu lượt xem

Greg James hài hước nhại lại Wrecking Ball của Miley Cyrus

Greg James hài hước nhại lại Wrecking Ball của Miley Cyrus

Xem thêm