Gran Turismo 6

GRAN TURISMO 6 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Gran Turismo 6 sẽ không được mang lên PS Vita

Gran Turismo 6 sẽ không được mang lên PS Vita

Đỉnh

Chủ tịch studio toàn cầu của Sony cho biết Gran Turismo 6 đã tận dụng “hết” khả năng của PlayStaion 3.

Xem thêm