Grammy 2016

Loạt bài viết về Grammy 2016 - YAN - Your Adventure Now

Chết ngất với 7 thảm họa thời trang trên thảm đỏ Grammy 2016

Những trang phục hở quá đà hay rườm rà như vũ hội hóa trang khiến nhiều sao ghi tên mình vào danh sách mặc xấu.

Xem thêm