góa phụ đen

GÓA PHỤ ĐEN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Góa phụ đen'' từng giết 6 mạng, thừa nhận đã giết người chồng thứ 4

"Góa phụ đen'' từng giết 6 mạng, thừa nhận đã giết người chồng thứ 4

Pháp Đình

10 năm, 6 mạng người, cuối cùng thì "góa phụ đen" 70 tuổi Chisako Kakehi cũng cuối đầu nhận tội của mình.

Xem thêm