Giúp người nghèo hay ăn kem? Phép thử cực thú vị với trẻ em

16/04/2016, 11:00 GMT+07:00

Nếu được cho 1 USD để mua kem trong khi có một người vô gia cư ngồi ngay trước hàng kem, trẻ sẽ làm gì?

Nếu được cho 1 USD để mua kem trong khi có một người vô gia cư ngồi ngay trước hàng kem, trẻ sẽ làm gì?

Đây là một tình huống vừa được 3 phụ huynh Mỹ thử nghiệm với mục tiêu tìm hiểu suy nghĩ của các em. Kết quả có trong video trên sẽ khiến nhiều người xem bất ngờ.

Theo nguồn: Meir Kay

Giúp người nghèo hay ăn kem? Phép thử cực thú vị với trẻ em

Giúp người nghèo hay ăn kem? Phép thử cực thú vị với trẻ em

Giúp người nghèo hay ăn kem? Phép thử cực thú vị với trẻ em