Giữa con trai và con gái liệu có tình bạn?

23/02/2016, 10:43 GMT+07:00

Bạn có bao giờ nghĩ rằng liệu giữa con trai và con gái có tồn tại tình bạn thân thiết?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng liệu giữa con trai và con gái có tồn tại tình bạn thân thiết?

Theo nguồn: Chuyện 2h sáng

Giữa con trai và con gái liệu có tình bạn?

Giữa con trai và con gái liệu có tình bạn?