Girls Forever

GIRLS FOREVER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Live concert tại Nhật của KARA bán cháy vé trong 5 phút

Live concert tại Nhật của KARA bán cháy vé trong 5 phút

Sao Đông

Còn album Girls Forever của KARA thì được công nhận là Đĩa Bạch Kim tại Nhật khi đạt ngưỡng tiêu thụ 250.000 đĩa.

Xem thêm