Girls’ Generation’s World Tour

GIRLS’ GENERATION’S WORLD TOUR - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: SNSD 'nhuốm hồng' tại buổi họp báo

SNSD "nhuốm hồng" tại buổi họp báo

Bài viết

Chiều nay, SNSD vừa có một buổi họp báo trước đêm diễn thứ 2 của "2013 Girls’ Generation’s World Tour – Girls & Peace".

Xem thêm