Giọng hát nhí lưỡng tính "gây sốt" Youtube

19/04/2014, 19:00 GMT+07:00

Bạn không thể phân biệt được đây là giọng nam hay nữ cho đến khi đoạn clip kết thúc.

Bạn không thể phân biệt được đây là giọng nam hay nữ cho đến khi đoạn clip kết thúc.