Dân mạng Việt 2015 "điên đảo" với cơn sốt các trào lưu

07/02/2016, 13:00 GMT+07:00

Vòng tay chạm rốn, phần mềm đoán tuổi và tính cách hay nhắn tin thử lòng người yêu đã tạo nên một cơn "sốt" thật sự trong cộng đồng mạng.

Theo nguồn: Tổng hợp

Dân mạng Việt 2015

Dân mạng Việt 2015