Giới trẻ rẩm rộ đua nhau hóa "siêu nhân điện quang"

30/12/2015, 18:30 GMT+07:00

Giới trẻ khắp nơi lại bắt đầu rộ lên một trào lưu mới, tạm gọi là biến hình thành... siêu nhân điện quang.

Sau khi chán khoe cá tính, quyến rũ với "Something new", giới trẻ khắp nơi lại bắt đầu rộ lên một trào lưu mới, tạm gọi là biến hình thành... siêu nhân điện quang.

Giới trẻ rẩm rộ đua nhau hóa

Giới trẻ rẩm rộ đua nhau hóa

Giới trẻ rẩm rộ đua nhau hóa