Gil Lê và Thái Trinh "truy nã" bí mật của gỏi khô bò

28/09/2014, 20:00 GMT+07:00

Trong phần 1 của Bếp chiến với chủ đề "Gỏi khô bò", Gil Lê và Thái Trinh phải đi tìm ra người giữ những nguyên liệu bí mật của Gỏi khô bò.

Trong phần 1 của Bếp chiến với chủ đề gỏi khô bò, Gil Lê và Thái Trinh phải đi tìm ra người giữ những nguyên liệu bí mật của gỏi khô bò.