Gil Lê và Thái Trinh - Ai làm gỏi khô bò ngon hơn?

30/09/2014, 20:00 GMT+07:00

Sau khi đã tìm hiểu cũng như trải qua một số thử thách nhỏ với món gỏi khô bò, Gil Lê và Thái Trinh chính thức bước vào "Bếp chiến".

Ai sẽ làm món gỏi khô bò này ngon hơn? Cùng xem nào.