Gil Lê "đổ máu" vì thi bào đu đủ với Thái Trinh

Trong phần 2 của Bếp Chiến với chủ đề gỏi khô bò, Gil Lê và Thái Trinh tiếp tục đến với thử thách thứ 2 - Bào đu đủ.

Trong phần 2 của Bếp Chiến với chủ đề gỏi khô bò, Gil Lê Thái Trinh tiếp tục đến với thử thách thứ 2 - bào đu đủ.
Hãy xem ai sẽ chiến thắng?

Bếp chiến

Alain Nghĩa

YAN News

nội trợ

Nấu ăn

gỏi khô bò