Gil Lê "đổ máu" vì thi bào đu đủ với Thái Trinh

29/09/2014, 20:00 GMT+07:00

Trong phần 2 của Bếp Chiến với chủ đề gỏi khô bò, Gil Lê và Thái Trinh tiếp tục đến với thử thách thứ 2 - Bào đu đủ.

Trong phần 2 của Bếp Chiến với chủ đề gỏi khô bò, Gil Lê Thái Trinh tiếp tục đến với thử thách thứ 2 - bào đu đủ.
Hãy xem ai sẽ chiến thắng?