giết chết động vật

GIẾT CHẾT ĐỘNG VẬT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sở thú thừa nhận giết chết 9 chú sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi

Sở thú thừa nhận giết chết 9 chú sư tử con khỏe mạnh vì sợ lớn không nuôi nổi

Xã hội

Vì không thể bán đi được và nếu để lại sẽ khiến cho số cá thể sư tử trong khu vực này bị bùng nổ nên người chủ sở thú đã giết chết 9 chú sư tử cái.

Xem thêm