[Giếng 4] Thịt chó, có ăn không???

Trở lại với số 4 của series Giếng, ekip Giếng đã đặt ra một câu hỏi cho người xem: Liệu có nên ăn thịt chó?

Trở lại với số 4 của series Giếng, ekip Giếng đã đặt ra một câu hỏi cho người xem: Liệu có nên ăn thịt chó?

CTV - Ếch Phu Hồ | 06/07/2014