Giật mình vì chữ "@" lại là tên của những thứ này

24/01/2017, 11:00 GMT+07:00

Chữ "@" còn là tên của nhiều thứ khác chứ không chỉ là a-móc hay a-còng.

Chữ "@" (a-móc, a-còng) là một kí tự được cả thế giới dùng trong địa chỉ thư điện tử. @ bắt nguồn từ chữ a (a thường), viết tắt của chữ at (nơi, tại). Đầu tiên, giới buôn bán dùng tiếng Anh, thay vì viết at thet price of… (với giá là…), họ viết tắt là @. Ví dụ M có giá là X, họ viết M@X.


@ đầu tiên dùng để viết tắt cho chữ "at". (Ảnh: internet)
@ đầu tiên dùng để viết tắt cho chữ "at". (Ảnh: internet)

Năm 1972, R.Tomlinton, một chuyên gia máy tính của Hãng Bolt&Newman, thảo một chương trình đơn giản rồi thử gửi một văn bản cho người bạn sử dụng máy tính ở phòng bên cạnh. Ông tình cờ sử dụng ký tự @ để chỉ định nơi nhận văn bản. Sáng kiến này được Pentagon 5 của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) tận dụng để gửi đi các mật lệnh bằng máy tính điện tử… và rồi @ cùng với Internet phổ biến toàn cầu.

Tuy nhiên, chữ "@" lại còn có những tên gọi khác ở mỗi quốc gia trên thế giới:


Người Ý dùng @ thay cho từ chiocciola có nghĩa là ốc sên vì @ viết xoắn ốc giống vỏ ốc sên. (Ảnh: internet)
Người Ý dùng @ thay cho từ chiocciola có nghĩa là ốc sên vì @ viết xoắn ốc giống vỏ ốc sên. (Ảnh: internet)


Ở ​Hungary thì @ lại được gọi là kukac có nghĩa là con giòi. (Ảnh: internet)
Ở ​Hungary thì @ lại được gọi là kukac có nghĩa là con giòi. (Ảnh: internet)


Nước Armenia thì gọi @ là ishnik có nghĩa là một chú chó dễ thương. (Ảnh: internet)
Nước Armenia thì gọi @ là ishnik có nghĩa là một chú chó dễ thương. (Ảnh: internet)


Người Đức thì gọi @ là klammeraffe có nghĩ là con khỉ nhện. (Ảnh: internet)
Người Đức thì gọi @ là klammeraffe có nghĩ là con khỉ nhện. (Ảnh: internet)


Còn ở ​Hà Lan gọi @ là apestaart nhưng có nghĩa là đuôi của khỉ. (Ảnh: internet)
Còn ở ​Hà Lan gọi @ là apestaart nhưng có nghĩa là đuôi của khỉ. (Ảnh: internet)


Người Đan Mạch thì gọi @ là snabel có nghĩa là vòi con voi. (Ảnh: internet)
Người Đan Mạch thì gọi @ là snabel có nghĩa là vòi con voi. (Ảnh: internet)


Người ​Thụy Điển gọi @ là kanelbulle có nghĩa là bánh mì cuộn nướng. (Ảnh: internet)
Người ​Thụy Điển gọi @ là kanelbulle có nghĩa là bánh mì cuộn nướng. (Ảnh: internet)