Giao tiếp bằng mắt giúp bạn thành công hơn ?

03/12/2016, 21:01 GMT+07:00

Bạn đã học cách giao tiếp bằng mắt bao giờ chưa? Hãy thử đi nhé vì nó sẽ đem lại cho bạn nhiều hiệu quả bất ngờ mà bạn không nghĩ đến đấy.

Bạn đã học cách giao tiếp bằng mắt bao giờ chưa? Hãy thử đi nhé vì nó sẽ đem lại cho bạn nhiều hiệu quả bất ngờ mà bạn không nghĩ đến đấy.

Theo nguồn: Tech Insider