Giáng sinh vui bất ngờ bởi phép màu từ giấy, sữa và bàn ủi

24/12/2016, 09:00 GMT+07:00

Với những món đơn giản như từ giấy, sữa và bàn ủi, bạn sẽ có được những món đồ cực thú vị, cũng như từ những phản ứng hoá học của chúng.

Với những món đơn giản như từ giấy, sữa và bàn ủi thì bạn sẽ có được những món đồ cực thú vị, cũng như từ những phản ứng hoá học của chúng.

Theo nguồn: BabyFirstTV