Đời 23/07/2018

Kết quả sau khi đối chiếu, cơ bản điểm ghi trên bài thi môn Ngữ văn với điểm trên máy tính giống nhau.

Đời 20/07/2018

Sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, theo thẩm quyền Sở triển khai các công việc xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành có liên quan.

Trẻ 28/05/2017

Một sinh viên người Mỹ đã bị khởi tố vì xâm nhập trái phép vào hệ thống tính điểm của nhà trường để sửa điểm.

Đỉnh 05/05/2015

Tờ Daily Mail đưa ra bằng chứng cho thấy dường như cả 3 trọng tài ở trận so găng thế kỷ giữa Mayweather và Pacquiao đã chấm nhầm điểm.