Giảm trừ gia cảnh

GIẢM TRỪ GIA CẢNH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: CHÍNH THỨC: Từ 1/7, thu nhập dưới 11 triệu đồng không phải đóng thuế

CHÍNH THỨC: Từ 1/7, thu nhập dưới 11 triệu đồng không phải đóng thuế

Pháp Đình

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng.

Xem thêm