Giải mã nguyên nhân khiến bạn bị tê chân

20/05/2015, 17:43 GMT+07:00

Mỗi khi ngồi chéo chân lâu, thì chân bạn lại tê "rần rần" như bị kim châm. Nguyên nhân nào gây ra tình trạng đó?

Mỗi khi ngồi chéo chân lâu, thì chân bạn lại tê "rần rần" như bị kim châm. Nguyên nhân nào gây ra tình trạng đó?


	
	Chân tê như bị kim châm?
Chân tê như bị kim châm?


	
	Tê chân khiến bạn đi lại khó khăn
	 
Tê chân khiến bạn đi lại khó khăn