Giải mã những điều con gái thường nói khi giận dỗi

28/04/2016, 19:00 GMT+07:00

"Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó". Những câu nói của con gái bạn có giải mã được chúng không? 

Hãy cùng video sau để xem con gái nói gì khi giận dỗi nhé!

Giải mã những điều con gái thường nói khi giận dỗi

Giải mã những điều con gái thường nói khi giận dỗi

Giải mã những điều con gái thường nói khi giận dỗi