Rớt nước mắt xem màn giải cứu mẹ con chú mèo bị lưới cước quấn chặt quanh người

18/10/2017, 21:00 GMT+07:00

Hai mẹ con mèo đáng thương không may bị một đoạn lưới quấn chặt lấy người, chú mèo con bị treo trên cổ mẹ suốt nhiều ngày cho đến khi được giải cứu.

Hai mẹ con mèo đáng thương không may bị một đoạn lưới quấn chặt lấy người, chú mèo con bị treo trên cổ mẹ suốt nhiều ngày.