Giấc ngủ tác động đến gương mặt của chúng ta như thế nào?

20/12/2014, 12:00 GMT+07:00

Mất ngủ ảnh hưởng rất nhiều đến gương mặt của bạn, sẽ khiến bạn trông già đi với tốc độ nhanh gấp 20 lần so với người ngủ đủ giấc.

Mất ngủ ảnh hưởng rất nhiều đến gương mặt của bạn, sẽ khiến bạn trông già đi với tốc độ nhanh gấp 20 lần so với người ngủ đủ giấc. Mất ngủ ngăn chặn sự tái tạo của các hooc môn, ảnh hưởng toàn bộ đến gương mặt.