Giả giọng 20 nghệ sỹ nổi tiếng cover "Thriller" của Michael Jackson

02/11/2014, 14:00 GMT+07:00

Bạn sẽ rất kinh ngạc khi anh ấy giả giọng rất xuất sắc các ca sĩ nổi tiếng qua bài hát "Thriller".

Bạn sẽ rất kinh ngạc khi anh ấy giả giọng rất xuất sắc các ca sĩ nổi tiếng qua bài hát "Thriller".