ghi chép môn thể dục

GHI CHÉP MÔN THỂ DỤC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trên đời có những dạng người học thể dục nhưng không bao giờ nhớ động tác mà phải vẽ ra giấy thế này

Trên đời có những dạng người học thể dục nhưng không bao giờ nhớ động tác mà phải vẽ ra giấy thế này

Cộng đồng mạng

Để không bỏ sót một động tác nào trong mười mấy động tác thể dục ở lớp, cô bạn này đã ghi chép và vẽ minh họa lại rất cẩn thận từ đầu đến cuối bài thể dục.

Xem thêm