Gestifute

GESTIFUTE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Bóng Đá] Jorge Mendes, người nắm túi tiền của 53 cầu thủ

[Bóng Đá] Jorge Mendes, người nắm túi tiền của 53 cầu thủ

Thể thao

Jorge Mendes, ông được xem là “vua Midas” trong bóng đá bởi công ty của ông nắm túi tiền của hơn 50 cầu thủ trên thế giới.

Xem thêm