GDR3

GDR3 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Bản tin công nghệ] Nexus 7 2013 gặp lỗi GPS nghiêm trọng

[Bản tin công nghệ] Nexus 7 2013 gặp lỗi GPS nghiêm trọng

Đỉnh

Sức mạnh của Note III, các tính năng mới của Windows Phone 8 GDR3 và tuyên bố của ASUS về WinRT là các điểm nhấn trong ngày.

Xem thêm