GD bán giày

GD BÁN GIÀY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng nhận cơ hội mua đôi giày G-Dragon thiết kế

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng nhận cơ hội mua đôi giày G-Dragon thiết kế

Sao Đông

Hàng người dài kéo dài hơn 2 cây số tại khu Hongdae (Hàn Quốc) xếp hàng chỉ để lấy cơ hội mua đôi giày do G-Dragon thiết kế.

Xem thêm