Gấu trúc con bật khóc nức nở khi được đoàn tụ với mẹ

29/04/2016, 13:00 GMT+07:00

Khi gấu trúc con bật khóc nức nở trong tay mình, cô gấu trúc mẹ Yuan Yuan cũng liền cất tiếng kêu đầy cảm động.

Phải rời xa nhau trong những ngày tháng đầu đời, 2 mẹ con gấu trúc đã có cuộc trùng phùng đầy cảm động. Khi gấu trúc con được trở về vòng tay mẹ, nó đã bật khóc nức nở, còn cô gấu trúc mẹ Yuan Yuan cũng liền cất tiếng kêu đầy xúc động.

Nguồn: 臺北市立動物園

Gấu trúc con bật khóc nức nở khi được đoàn tụ với mẹ

Gấu trúc con bật khóc nức nở khi được đoàn tụ với mẹ

Gấu trúc con bật khóc nức nở khi được đoàn tụ với mẹ