Gặp gỡ em bé đầu tiên được ghép tay trên thế giới

11/09/2015, 23:47 GMT+07:00

Zion Harver, 8 tuổi, ở Baltimore (Mỹ) đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới được ghép tay.

Zion Harver, 8 tuổi, ở Baltimore (Mỹ) đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới được ghép tay.