Gặp bạo hành giữa phố, bạn sẽ làm gì?

16/09/2015, 18:00 GMT+07:00

Bạo hành đường phố là một vấn đề không hề mới, nhưng cách phản ứng của những người xung quanh luôn gây bất ngờ.

Bạo hành đường phố là một vấn đề không hề mới, nhưng cách phản ứng của những người xung quanh luôn gây bất ngờ.