Gangnam Style có liên quan đến lời tiên tri tận thế?

15:30 13/12/2012

Chỉ là suy đoán vui thôi. Tin hay không tùy bạn!