Gangnam Style có liên quan đến lời tiên tri tận thế?

13/12/2012, 15:30 GMT+07:00

Chỉ là suy đoán vui thôi. Tin hay không tùy bạn!