Gần đây các thành viên Big Bang "sống ra sao, như thế nào?"

14/07/2016, 13:00 GMT+07:00

Dù không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, nhưng các thành viên Big Bang vẫn rất chăm chỉ cập nhật những hình ảnh mới khiến fan vô cùng thích thú

Dù không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, nhưng các thành viên Big Bang vẫn rất chăm chỉ cập nhật những hình ảnh mới khiến fan vô cùng thích thú. Cùng xem các chàng trai Big Bang như TOP, G-Dragon, Tae Yang, Seung Ri, Dae Sung "sống ra sao" trong thời gian này,

Gần đây các thành viên Big Bang

Gần đây các thành viên Big Bang

Gần đây các thành viên Big Bang