Galaxy Golden

GALAXY GOLDEN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [BTCN] Google Glass có thể sẽ được sản xuất hàng loạt bởi Motorola

[BTCN] Google Glass có thể sẽ được sản xuất hàng loạt bởi Motorola

Đỉnh

Trong ngày, ảnh chụp đầu tiên của chiếc smartphone Android nắp gập 2 màn hình do Samsung sản xuất cũng đã xuất hiện.

Xem thêm