gả chồng

GẢ CHỒNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cụ bà chỉ cách kiếm được chồng xịn: 'Cứ ở nhà tình yêu khắc tới'

Cụ bà chỉ cách kiếm được chồng xịn: "Cứ ở nhà tình yêu khắc tới"

Yêu

Một cụ già đã bày mẹo cho cháu gái, muốn kiếm được chồng tốt thì phải ở nhà, suốt ngày ra đường chỉ có nước ế. Nếu yêu nhau mà ưng là phải cưới luôn cho nóng.

Xem thêm