G-Dragon luyện tập chăm chỉ cho concert solo của mình

27/03/2013, 11:00 GMT+07:00

Để chuẩn bị cho concert solo sắp tới với 26 buổi biểu diễn tại 8 quốc gia G-Dragon đã phải tập luyện rất chăm chỉ.

Để chuẩn bị cho concert solo sắp tới với 26 buổi biểu diễn tại 8 quốc gia G-Dragon đã phải tập luyện rất chăm chỉ. Cùng theo dõi buổi luyện tập nhé!