Forbes Việt Nam chính thức công bố “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014”

17/10/2014, 14:00 GMT+07:00

Forbes Việt Nam đã công bố sẽ tổ chức lễ Vinh danh các doanh nghiệp lọt vào danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014”.

Forbes Việt Nam đã công bố sẽ tổ chức lễ Vinh  danh các doanh nghiệp lọt vào danh sách  “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014”.

Buổi lễ này sẽ được tổ chức vào ngày 17/10/2014. Cùng ngắm lại những hình ảnh đáng nhớ của buổi lễ!