Flea market

FLEA MARKET - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cơ hội khởi nghiệp tại Chợ phiên Thanh Niên

Cơ hội khởi nghiệp tại Chợ phiên Thanh Niên

Đời

Chợ phiên là một nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam để mua bán hàng hóa mà còn để gặp gỡ, hẹn hò, giao lưu văn hóa.

Xem thêm