Firefox OS

FIREFOX OS - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Bản tin công nghệ] HP trở lại với chiến trường smartphone

[Bản tin công nghệ] HP trở lại với chiến trường smartphone

Đỉnh

Trong ngày hôm nay, thông số của Nexus 7 thế hệ 2 - sản phẩm duy nhất có khả năng đe dọa tới iPad mini đã bị rò rỉ.

Xem thêm