Fast & Furious

FAST & FURIOUS - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ôn lại hành trình 19 năm của Fast and Furious trước khi xem Fast 9

Ôn lại hành trình 19 năm của Fast and Furious trước khi xem Fast 9

Quốc tế

Lí do Han còn sống trong Fast 9, là do Shaw nương tay ở tập Tokyo Drift, hay đơn giản là vì Tokyo Drift vốn không nằm trong mạch chảy của series chính?

Xem thêm