Fast & Furious 7 tung nhạc phim viết riêng cho Paul Walker

20/05/2015, 18:20 GMT+07:00

Bài hát được viết trong vòng 10 phút, xuất hiện ở phần cuối "Fast & Furious 7" để dành tặng nam diễn viên đã qua đời.

Bài hát được viết trong vòng 10 phút, xuất hiện ở phần cuối "Fast & Furious 7" để dành tặng nam diễn viên đã qua đời vì tai nạn cuối năm 2013. Xuyên suốt bài hát là những hình ảnh của Paul Walker trong các phần phim anh tham gia.