[Fashionista] Điểm lại những xu hướng thời trang hot 2012

03/01/2013, 00:30 GMT+07:00

Chúng ta cùng Fashionista điểm lại những xu hướng thời trang hot 2012.

Chúng ta cùng Fashionista điểm lại những xu hướng thời trang hot 2012 nhé!