[Fashion Police] Sao sang - Sao sến tuần qua (21/07 - 27/07)

27/07/2013, 20:00 GMT+07:00

Hãy tiếp tục đến với Fashion Police - Cảnh sát thời trang tuần này (21/07 - 27/07), nơi bạn có thể bóc mẽ và chấm điểm phong cách ăn mặc của Sao.

Hãy tiếp tục đến với Fashion Police - Cảnh sát thời trang tuần này (21/07 - 27/07), nơi bạn có thể bóc mẽ và chấm điểm phong cách ăn mặc của Sao.

Lần này sẽ tiếp tục những gương mặt quen thuộc như Hà Hồ, Thanh Hằng, Yến Trang... Hãy xem ai măc đẹp nhất nào.